Vizija

Vizija Zavoda Delavnica konceptov je v prvi vrsti nadgrajevati prisotnost v nevladnem sektorju in iskati projektne priložnosti za nove projekte na področju mladinskega dela, okolja ter kulture, hkrati pa želimo svoje delovanje širiti na vedno nova družbena področja.

V Društvu Konceptov pa si želimo razvijati predvsem v privatnem sektorju in z zagotavljanjem kvalitetne izvedbe projektov ter storitev socialnega podjetja graditi lastno blagovno znamko. Postati želimo pomemben deležnik tudi na področju izdelovanja in prodaje nadcikliranega pohištva.

Kot člani Zavoda Delavnica konceptov neprestano vlagamo v osebno kompetentnost, saj stremimo k nenehnemu izboljševanju delovnih procesov in storitev. Pri tem verjamemo, da smo skupaj boljši in močnejši, zato se radi povezujemo in konstantno širimo krog sodelujočih sorodnih organizacij.

In kaj nas pri našem delu vodi?

  • Nuditi pomoč zagonskim projektom pri njihovi realizaciji in prepoznavnosti;
  • Delovati družbeno, okoljsko in trajnostno odgovorno;
  • Izboljšati delovne pogoje zaposlenih in ustvarjati priložnosti za nove zaposlitve;
  • Delovati skupaj z lokalnim okoljem ter vračati nazaj v skupnost;
  • Spodbujati družbeno angažiranost in aktivno državljanstvo posameznikov in skupin;
  • Spodbujati k participatorni rasti naše organizacije;
  • Postati pomemben deležnik na področju razvijanja idej;

“Nujno pa je, da v roku 10 let pridobimo izpit za vesoljski promet ter vse investicije pokrite v zlatu!” 😀 😀 😀 😀

Save